Velký spor věků.

White, Ellen Gould Harmon
Neupr. a úplné vyd. Gihon, 2012. 367 s.