Velký lékařský slovník.

Vokurka, Martin; Hugo, Jan
4., aktualiz. vyd. Maxdorf, 2004. xv, 966 s.