Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. VI, Mineralogie : Díl 2., Mineralogie speciální.

Ježek, Bohuslav; ed. Janda, Jiří
Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1932. s. 547-1368
Edice: Publikace 1015