Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. I, Savci - Ptáci.

Janda, Jiří
2. přeprac. a dopl. vyd. Nákladem Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1930. 639 s.