Velký čin malé církve : památce pravoslavných mučedníků domácího odboje biskupa Gorazda, faráře Václava Čikla, kaplana Dr. Vladimíra Petřka, předsedy Jana Sonnevenda.

4., přeprac. vyd. Sbor starších pravoslavné církve, 1948. 48 s.