Velké evangelium Janovo. Díl 10.

Lorber, Jakob
Trigon, 1998. 388 s.