Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV, 1929-1938.

Klimek, Antonín
Vyd. 1. Paseka, 2002. 767 s.