Velká kniha vypalování CD a DVD.

Hlavenka, Jiří
2., aktualiz. vyd. CP Books, 2005. 470 s.