Velká kniha smluvních vzorů.

Munková, Jindřiška
2. dopl. a rozšíř. vyd. C.H. Beck, 1998. xxvii, 768 s. +