Velká kniha o mateřství : od početí do věku 3 let.

Behinová, Markéta; Kaiserová, Klára; ed. Karger, Petr
2., rozš. vyd. Mladá fronta, 2007. 372 s.