Veľká Fatra.

Halaša, Ján; Šlachta, František
3. dopl. a preprac. vyd. Osveta, 1975. 1 sv. (nestr.)