Velká encyklopedie citátů a přísloví.

Plachetka, Jiří; il. Mézl, Zdeněk
Vyd. 2., rozš. a upr. Academia, 1999. 525 s.