Veliká oběť : román.

Weberová, Marita
Českomoravský kompas, 1942. 217, [ii] s.