Vědecká grafologie : psychologie písma.

Saudek, Robert
Orbis, 1925. 285 s., 58 s. příl