Věda kontra iracionalita : sborník přednášek. 3.

1. vyd. Věra Nosková, 2005. 193 s.