Věčný a časový úkol filosofie : nástupní čtení, přednesené na Masarykově univerzitě v Brně dne 22. října 1935.

Fischer, Josef Ludvík
Index, 1935. 46 s.