Věčná zřídla : tahitský román.

Havlasa, Jan; il. Pukl, Vladimír
Osvětový odbor Družiny dobrovolců čsl. zahraničního vojska, 1935. 286 s.