Věčná světla : náboženství a tajná mysteria nejstarší duchovní nauky velikých zasvěcenců východu: Budha, Krišna, Zarathustra.

Krejčí, Jindřich
Sdružení přátel pro duchovní a mravní obrodu národa, 1925. 82, 1 s.