Věci mezi nebem a zemí? Všude kolem nás! : o bílých místech současné vědy.

Frkal, Luděk
Vyd. 1. L. Frkal, 2011. 116 s.