Věci a slova : umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970.

ed. Hubatová-Vacková, Lada; ed. Pachmanová, Martina; ed. Pečinková, Pavla
Vyd. 1. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. 572 s.