Věci a lidé 1948 : Výtvarník ve výrobě : Výstava hodnotné tvorby členů Svazu českého díla a členů Ústředí lidové a umělecké výroby.

Svaz českého díla, 1948. [50] s.