Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého : 1991-1996.

Jařab, Josef; ed. Tichák, Tomáš; ed. Burian, Václav
Votobia, 1998. 313 s.