Večerní písně.

Hálek, Vítězslav
Vltava, 1939. 81 s.