Večerní písně.

Hálek, Vítězslav
11. vydání. náklad a tisk J. L. Kober, 1891. 69 s.