Ve vichřicích hněvu : příspěvek k snahám o "nápravu věcí lidských" v československém exilu.

Brom, Libor
Komenského Světová Rada, 1976. 148 s.