Ve věži smrti : vzpomínky z rakouského žaláře 1915 až 1917.

Řezníček, Jan
Kalich, 1928. VII, [I], 398 s.