Ve věčných tmách : hornické povídky ze světoznámých dolů příbramských. [Sv. 1].

Chalupecký, Jan
nákl. vl, . 208 s.; 222 s.
Edice: Spisy vydávané českou sekcí diecésního komitétu ; roč. 5, díl 1, č. 4