Ve válce v Rusku a v Haliči.

Haličský, Jan
Kotrba, 1915. 192 s.