Ve světle měnlivého času.

Roy, Claude; il. Velčovský, Josef
Vyd. 1. Laser, 1996. 111 s.