Ve světle i stínu lásky : verše Vladimíra Nováka.

Novák, Vladimír
J.V. Hrubý, 1895. 80 s.