Ve stopách Robinsonových.

Verzilin, Nikolaj Michajlovič
3., dopln. vyd., (v MF 2. vyd.). Mladá fronta, 1963. 241, [5] s.