Ve stínu tvých křídel-- : Habsburkové v českých dějinách.

Čornejová, Ivana; Rak, Jiří; Vlnas, Vít
Vyd. 1. Grafoprint-Neubert, 1995. 289 s., příloha