Ve stínu studené války : Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956-1960.

Wanner, Jan
Vyd. 1. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 568 s.