Ve stínu Bílé Hory : Dějepisné povídky.

Svoboda, Otakar
Druhé vydání. Česká grafická Unie, 1930. 109 - [I] s.