Ve stínu Bílé Hory : dějepisné povídky.

Svoboda, Otakar; il. Dillinger, Petr
Česká grafická Unie, 1925. 109, 1 s.