Ve spárech esesmanů : zápisky o pohnutých revolučních dnech 5.-9.5. 1945.

Fiala, František
A. Veselý, 1945. 50 s.