Ve spárech Aljašky : nejmrazivější extrém planety na kole.

Kopka, Jan
1. vyd. J. Kopka, 2007. 283 s.