Ve službě slova : Řeči nedělní a sváteční. Cyklus C.

Špidlík, Tomáš
1. vyd. Matice cyrilometodějská, 1992. 198 s.