Ve službě míru a záchrany života : sborník z 3. celost. sjezdu Sdružení kat. duchovních Pacem in terris ČSSR, Praha 4.-5. února 1985.

Ústřední církevní nakladatelství, 1986. 71 s.