Ve službách Thalie : kniha pokynů a článků o divadle.

Šlechta, Jan Emil
M. Knapp, . 2 sv. (406, 394) s.; 394 s.