Ve službách Thalie : české divadlo ochotnické : soubor dokladových statí.

Vyd. 1. Vydavatelství a propagační podnik M. Talíková, 1944. 237 s.