Ve službách pokoje a spravedlnosti : sborník prací k sedmdesátinám PhDr. et ThDr. h.c. Miroslava Nováka, kněze, profesora, biskupa a patriarchy církve československé husitské.

Salajka, Milan
1. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, . 131 s., [12] s. obr. příl