Ve službách národa.

Klecanda, Jan
Druhé vydání. Vilímek, 1919. 245 s.
Edice: Klecanda. Jan: Spisy ; XV