Ve službách ČSR : paměti z druhého zahraničního odboje. Díl první.

Fierlinger, Zdeněk
Vyd. 3., ve Svobodě 1. Svoboda, 1951. 365 s.