Ve službách ČSR : Paměti z druhého zahraničního odboje. Díl první.

Fierlinger, Zdeněk
1. vyd. Dělnické nakladatelství, 1947. 352-[IX] s.