Ve službách ČSR : Paměti z druhého zahraničního odboje. Díl druhý, Od přepadení SSSR do konce druhé světové války.

Fierlinger, Zdeněk
1. vyd. Svoboda, . 614, [6] s.
Edice: Gottwaldova knihovna