Ve službách ČSR : paměti z druhého zahraničního odboje. Díl druhý.

Fierlinger, Zdeněk
1. vyd. Svoboda, 1948. 614 s.