Ve sladké tísni klína : erotika v české literatuře od počátků po dnešek.

Kopáč, Radim
Vydání první. Paseka, 2016. 317 stran