Ve jménu Říma : muži, kteří vítězili pro římskou říši.

Goldsworthy, Adrian Keith
1. vyd. Deus, 2009. 357 s., [16] s. obr. příl