Vdavky Nanynky Kulichovy a co se kolem nich sběhlo : ze života drobných Pražanů.

Herrmann, Ignát
Praž. akc. tisk, 1918. 584 s.